ภาษาไทยออนไลน์-เรียนภาษาไทยแบบออนไลน์

online Thai | Learn Thai | Swisshelpingpoint

คุณชอบประเทศไทยและเดินทางไปที่นั่นเป็นประจำหรือไม่? คุณอาจจะวางแผนย้ายมาอยู่ประจำอย่างถาวรหรืออาจจะย้ายมาแล้ว? ถ้าเป็นอย่างนั้น มาเริ่มเรียนภาษาไทยตั้งแต่ตอนนี้และทำให้ตนเองได้รับโอกาสดีดีกันเถอะ

คุณจะประหลาดใจกับการตอบรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรยิ่งขึ้นเมื่อคุณพูดกับผู้คนด้วยภาษาของเขา นอกจากนี้ การเรียนภาษาไทยยังทำให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เป็นเรื่องธรรมดาที่พฤติกรรมของผู้คนในประเทศ ที่จะยึดโยงโดยตรงกับภาษา เช่นเดียวกับประเทศไทย ลักษณะทางวัฒนธรรมนับไม่ถ้วนสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากการใช้ภาษา  เริ่มจากความสงบและความเรียบง่ายในชีวิตประจำวันของไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเรียบง่ายของไวยากรณ์ในภาษา

คุณมีเพื่อนที่พูดภาษาได้แล้วทำให้คุณรู้สึกอิจฉาอยู่บ้างหรือไม่? คุณก็สามารถทำแบบเดียวกันได้! เพราะทุกคนสามารถเรียนภาษาได้เหมือนกัน

ทุกวันนี้ การเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไป คุณเรียนภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์ได้ และยังเลือกเวลาและสถานที่ได้ตามที่คุณสะดวก
พันธมิตรทางธุรกิจของเรา ด็อกเตอร์ Ruedi Seiler ได้สร้างแพลตฟอร์ม “ ออนไลน์ ไทย” ขึ้นมาจากความชื่นชอบในภาษาไทย ซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นหรือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของคุณได้โดยง่าย เนื้อหามีโครงสร้างในทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชิวิตประจำวัน หลักสูตรภาษาไทยพรีเมี่ยมออนไลน์สอดคล้องกันกับ ระดับภาษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference for Languagesที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้น A1  ไปจนถึงระดับ C2

รายละเอียดเพิ่มเติมจากเวปไซต์ www.online-thai.com

Ruedi Seiler
Dr. sc. nat.

ผู้ก่อตั้ง ออนไลน์ ไทย

แรงบันดาลใจ-พื้นฐานสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้อยู่ที่แรงบันดาลใจของคุณเอง ออนไลน์-ไทย กระตุ้นให้คุณกระตือรือร้นและนำเสนอตัวอย่างที่ใช้ได้จริง รวมถึงแบบฝีกหัดที่น่าสนใจ สร้างแรงจูงใจและสนุกสนานในการเรียน

โครงสร้างหลักสูตร-  โครงสร้างของหลักสูตร ออนไลน์-ไทย รับประกันความสำเร็จ ด้วยวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่ชัดเจน และส่วนประกอบในการเรียนที่สร้างขึ้นโดยสัมพันธ์กันทำให้การเรียนง่ายยิ่งขึ้น ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนไปถึงการใช้ภาษาไทยในระดับสูง

การเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามแผนการสอน- ออนไลน์-ไทย ประสบความสำเร็จได้มากกว่าหลักสูตรภาษาไทยทั่วไป ระบบการเริ่มต้นสอนเข้าสู่หลักสูตรภาษาไทย ที่ช่วยให้มั่นใจว่าจะเข้าใจในภาษาได้อย่างครอบคลุม ด้วยทักษะที่เป็นกุญแจทั้งในการทำความเข้าใจ,การพูด,การอ่านและการเขียน

 

เนื้อหาการเรียนรู้ที่ตรงเป้าหมาย- ออนไลน์-ไทย สอนเนื้อหาเชิงปฏิบัติ ที่จัดสรรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ตั้งแต่การสนทนาในระดับพื้นฐาน ไปจนถึงหัวข้อที่หยิบยกขึ้นมาสนทนา

หลักสูตรอิงจากการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย-ใช้ชีวิตของคุณไปกับวิถีชีวิตประจำวันแบบคนไทย ออนไลน์-ไทย ผสมผสานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง เพื่อความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายให้ได้ความรู้ในเชิงปฎิบัติเพื่อการสื่อสารที่ใช้ได้จริงและมีประสิทธิภาพ

บูรณาการในทุกด้านของการเรียนการสอน-แนวคิดในการเรียนรู้แบบองค์รวม คำนึงถึงการฟัง การอ่าน และการเขียน ออนไลน์ไทยส่งเสริมการพัฒนาทักษะทั้งสามด้านอย่างสมดุล หลังจากจบหลักสูตร คุณสามารถทำความเข้าใจในการสนทนาภาษาไทยและสามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย

จัดการสอนให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสากลที่ใช้ในการอธิบายความสามารถทางภาษา- หลักสูตรทั้งหลายถูกจัดให้ตรงตามมาตรฐานสากลด้านความสามารถทางด้านภาษาทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผู้เข้าเรียนสามารถตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาว่า ได้ก้าวหน้าไปเพียงใดแล้ว

ติดต่อเรา

โทรเลยวันนี้