จดทะเบียนสมรสในสวิตเซอร์แลนด์

ชาวสวิสมากมายตัดสินใจ หลังจากได้ใช้เวลาร่วมกันกับคู่รักในช่วงเวลาพักผ่อนท่องเที่ยว 3 เดือนหลายครั้ง  เพื่อที่จะทำเรื่องจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เหตุผลหลักคือ แน่ใจในความเชื่อมั่นว่าได้พบคู่ชีวิตที่ใช่และต้องการที่จะอยู่ร่วมกันตลอดไป

เอกสารสำคัญที่ต้องการสำหรับการทำเรื่องจดทะเบียนสมรสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

คู่หมั้นหรือว่าที่คู่สมรสของคุณต้องการวีซ่าระยะยาว หรือวีซ่าประเภท D ในการเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปจดทะเบียนสมรส

เพื่อให้ได้วีซ่านี้ คู่สมรสต้องใช้เอกสารฉบับจริงหลายอย่าง เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน และเอกสารประกอบอื่นๆ

ซึ่งโดยรวมแล้วจะใช้เอกสารระหว่าง 4 ถึง 8 อย่าง ขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละท่าน หลังจากการติดต่อครั้งแรก คุณจะได้ทราบรายละเอียดของเอกสารแต่ละอย่างที่ต้องเตรียม  และต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการยื่นเรื่องต่อไป

หลังจากเอกสารต่างๆได้ยื่นผ่านทางสถานทูตแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 เดือน ในการแจ้งเรื่องต่อสถานทูตเพื่อให้อนุมัติวีซ่าระยะยาวได้

หลังจากคู่สมรสของคุณเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้ว คุณสามารถกำหนดวันสมรส ได้กับสำนักทะเบียน แต่หากขั้นตอนนี้มีเงื่อนไขที่ต้องใช้เวลามากขึ้นสำหรับคุณทั้งสอง  คุณสามารถขอขยายช่วงเวลาของวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เขตเมืองของคุณ

สิ่งที่เราจัดการให้คุณ

  • การจัดการเอกสารวีซ่า ( ทั้ง 3 ขั้นตอน การแปลเอกสาร การยื่นขอจดทะเบียนสมรสและการยื่นขอวีซ่าระยะยาว)
  • บัตรโดยสารแบบบินตรง กรุงเทพ-ซูริค กับสายการบินสวิส แอร์ไลน์ หรือสายการบินไทย
  • สัญญาการสมรสทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมัน
  • ประกันสุขภาพสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (โดยตัวแทนท้องถิ่นของเรา)
  • การรับวีซ่าที่สถานทูต

แพ็คเกจจดทะเบียนสมรสที่สวิตเซอร์แลนด์ ราคาเริ่มต้น 2295 สวิสฟรังค์

และแน่นอน หากคุณต้องการเพียงบริการแบบแยกประเภท ซึ่งเราสามารถดำเนินการให้ได้ กรุณาแจ้งในส่วนที่คุณต้องการเพื่อขอทราบรายละเอียดจากเรา

ค่าธรรมเนียมสถานทูตทุกประเภท ลูกค้าเป็นผู้ชำระโดยตรงต่อสถานทูตเป็นเงินสด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าแปล ค่าธรรมเนียมสายการบิน ไม่รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจ

การแต่งงานในสวิตเซอร์แลนด์ – Swiss Helping Point

ติดต่อเรา

โทรเลยวันนี้