การจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย

ควรทำอย่างไรหากชีวิตคู่ไม่เป็นไปเช่นที่ควรจะเป็น ?

เราสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำ ในกรณีที่คู่สมรสต้องการจะทำเรื่องหย่าในประเทศไทย 

โดยส่วนมากแล้ว การจดทะเบียนหย่าในประเทศไทยจะสามารถทำได้ หากการจะทะเบียนระหว่างคู่สมรสชาวสวิส และคู่สมรสชาวไทยได้จดทะเบียนสมรสในประเทศไทยมาก่อน

หากการจดทะบียนสมรสเกิดขึ้นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การหย่าในประเทศไทยจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนตามกฎหมายไว้ในประเทศไทยด้วย 

สิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอันดับต้นคือ คู่สมรสต้องตกลงปลงใจที่จะทำเรื่องหย่า หรือต้องตกลงในส่วนของค่าเลี้ยงดูฝ่ายหญิงกันมาก่อน และข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างกันต่างๆ ต้องทำเป็นสองภาษาที่ทั้งสองฝ่ายเข้าใจ 

หากคู่สมรสมีบุตรร่วมกันระหว่างสมรส จะต้องตกลงกันในเรื่องสิทธิ์ในการปกครองบุตรและค่าเลี้ยงดูหลังการหย่า ให้เสร็จสิ้นล่วงหน้าก่อนทำการหย่า 

หลังจากการจดทะเบียนหย่าเสร็จสิ้น ทะเบียนการหย่าจะถูกแปลและรับรอง เพื่อใช้ลงทะเบียนกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ให้เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนต่อไป 

แพ็คเกจบริการจดทะเบียนหย่าประกอบด้วย

  • การเตรียมข้อมูลและจัดการนัดหมาย
  • ข้อตกลงระหว่างคู่หย่าในสองภาษา(ภาษาเยอรมันและภาษาไทย)
  • การพาไปจดทะเบียนการหย่าพร้อมเอกสารสำคัญที่ต้องใช้
  • การแปลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
 

แพ็คเกจการจดทะเบียนหย่าครบขั้นตอนราคาเริ่มต้น 980 สวิสฟรังค์ 

หากมีข้อสงสัยต้องการทราบเพิ่มเติม เราพร้อมให้ข้อมูลเสมอ

การหย่าร้าง – Swiss Helping Point

ติดต่อเรา

โทรเลยวันนี้