จดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

หลังจากได้ใช้เวลาร่วมกันหลายครั้งในช่วงวีซ่าเยี่ยมเยือนแบบ 3 เดือน  ชาวสวิสจำนวนไม่น้อย ตัดสินใจเลือกที่จะแต่งงานในประเทศไทย

เหตุผลหลักคือการเชื่อมั่นว่า ในที่สุดเราก็พบคนที่ใช่สำหรับการเป็นคู่ชีวิต เหตุผลที่สำคัญอีกประการคือ สามารถลดขั้นตอนความยุ่งยากของการขอวีซ่าในสถานะคู่รักซึ่งใช้เวลามากกว่าทุกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพิจารณาปฏิเสธวีซ่าทุกครั้งของหน่วยงานรัฐบาลสวิส

เอกสารสำคัญสำหรับการจดทะเบียนในประเทศไทย

คู่สมรสฝ่ายสวิส ต้องการเอกสารฉบับจริง 6 อย่างในการทำเรื่องจดทะเบียนสมรส

 หลังจากการติดต่อครั้งแรก คุณจะได้ทราบรายละเอียดของเอกสารแต่ละอย่างที่ต้องเตรียม  โดยเอกสารต้นฉบับ ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย

ว่าที่คู่สมรส ต้องการเอกสารต้นฉบับเช่นกันเพื่อทำเรื่องแต่งงานในประเทศไทย โดยรวมแล้วมีเอกสารที่จะต้องใช้ตั้งแต่ 4- 8 ฉบับ แตกต่างกันตามข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งจะได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารนี้ หลังจากที่เราได้ติดต่อกันครั้งแรกแล้ว โดยเอกสารทั้งหมดในส่วนของว่าที่ภรรยาจะต้องแปลเป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาราชการในแต่ละท้องถิ่น

เมื่อการลงทะเบียนขอสมรสถูกส่งมายังประเทศไทย จำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย เอกสารภาษาไทยจึงต้องแปลเป็นภาษาราชการของสวิสสำหรับหน่วยงานราชการที่นั่น หากเอกสารทั้งในส่วนของคู่สมรสฝ่ายชายและคู่สมรสฝ่ายหญิงถูกต้องเรียบร้อย ก็จะสามารถยื่นเอกสารอย่างครบถ้วนในสวิตเซอร์แลนด์ได้  หลังจากยื่นเอกสารแล้วจะใช้ประมาณ 2 เดือนสำหรับหน่วยงานเพื่ออกใบอนุญาตการสมรส และทันทีที่เรื่องได้ส่งมายังสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ก็จะสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ในทันที และต้องมีเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยเท่านั้น การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยจึงจะทำได้

หลังการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ว คู่สมรสชาวไทยต้องผ่านการทำเอกสารราชการต่อให้เรียบร้อย ซึ่งในขั้นตอนนี้ ทางสวิส เฮลปิ้ง พ้อยท์ จะแจ้งให้ทราบและบอกถึงขึ้นตอนว่าต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งขั้นตอนเริ่มต้นจากการเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน ณ อำเภอหรือเขตตามที่สังกัดในบัตรประชาชน ไปจนถึงขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าคู่สมรสในสถานทูต

ซึ่งหลังจากได้ยื่นเอกสารแล้ว สถานทูตจะส่งคำร้องไปยังหน่วยงานในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อการลงทะเบียนให้สถานะคู่สมรสมีผลอย่างเป็นทางการ การลงทะเบียนในขั้นตอนนี้โดยปกติใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น คู่สมรสชาวไทยก็จะสามารถเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อได้เดินทางเข้าประเทศแล้ว คู่สมรสจะได้รับใบอนุญาตสำหรับพักอาศัยระยะยาวประเภท B ที่ออกโดยหน่วยงานลงทะเบียนผู้พักอาศัย ใบอนุญาตจะมีอายุ 1 ปี และต้องทำใหม่เมื่อครบกำหนด และเมื่อได้ใบอนุญาตนี้แล้ว คู่สมรสยังสามารถได้สิทธิ์การทำงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วย

ขนบธรรมเนียมประเพณี

หลังการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่คู่สมรสจะเห็นชอบว่าจะจัดพิธีฉลองสมรสกับเครือญาติที่ใดหรือแบบไหน อย่างไรก็ตาม การจัดงานฉลองสมรสถือเป็นหนึ่งในการให้เกียรติทางฝ่ายหญิง ทั้งการเชิญผู้ที่รู้จักนับถือมาร่วมงาน หรือการทำพิธีทางศาสนา 

ประเพณี การให้เงินสินสอดแก่ฝ่ายเจ้าสาว เป็นการแสดงถึงการให้เกียรติอย่างหนึ่งให้สังคมรับทราบ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสถานะภาพทางสังคม การศึกษา อายุ และตามความเหมาะสม ที่คู่สมรสฝ่ายชายสามารถมอบให้ได้ ซึ่งทั้งหมดในส่วนนี้ ควรจะเป็นไปในทางที่ทุกฝ่ายสามารถตกลงกันได้ตามความเหมาะสม ไม่ควรเป็นปัญหาต่อฝ่ายใด 

จึงขอแนะนำให้ตกลงกันล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจและจากความคาดหวังของแต่ละฝ่าย โดยทั่วไป การแต่งงานของผู้คนต่างถิ่นอาจจะนำมาซึ่งปัญหาจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งความสุขและความทุกข์ที่มีร่วมกัน การตกลงให้ชัดเจนโดยทั้งสองฝ่ายล่วงหน้า สามารถป้องกันความแตกแยกที่อาจเกิดขึ้นได้ภายหลัง ความอดทนและความตั้งใจนับเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ต้องมีในการเรียนรู้ความแตกต่างของคู่ชีวิตของคุณ 

เรายินดีที่จะช่วยคุณจัดการหากคุณมีแพลนจะทำเรื่องจดทะเบียนสมรส

การแปลเอกสารในส่วนของคู่สมรส ( จำนวนสูงสุด 3 หน้า เอกสารเพิ่มเติมจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
สัญญาการสมรส ทั้งฉบับภาษาเยอรมันและภาษาไทย
การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายในกรุงเทพฯ
แพ็คเกจเต็มสำหรับการติดตามคู่สมรสยังประกอบไปด้วย :

  • การจัดการเอกสารยื่นขอวีซ่า( ทั้งหมดรวม 3 ชุด สำหรับวีซ่าระยะยาว)
  • บัตรโดยสารแบบบินตรง กรุงเทพ-ซูริค โดยสายการบินสวิส หรือสายการบินไทย 
  • ประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาล จากบริษัทประกันในสวิตเซอร์แลนด์ ERV( จากตัวแทนท้องถิ่นของเรา)

ราคาแพ็คเกจเต็ม สำหรับการจจดทะเบียนสมรส เริ่มต้นที่ 2693 สวิสฟรังค์ 

หากคุณชำระทั้งหมดล่วงหน้า รับส่วนลดจากราคานี้ 100 สวิสฟรังค์ 

หรือหากต้องการบริการแยกเป็นแต่ละประเภท เราสามารถดำเนินการให้ได้เช่นกัน ซึ่งเรามีค่าบริการแยกแต่ละแบบเฉพาะ กรุณาติดต่อสอบถามในส่วนที่คุณสนใจ 

ค่าธรรมเนียมสถานทูต ลูกค้าชำระโดยตรงเป็นเงินสดกับสถานทูตในวันยื่นเรื่อง

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียมสถานทูต ไม่ได้รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจ

ติดต่อเรา

โทรเลยวันนี้

การแต่งงานในประเทศไทย – Swiss Helping Point