ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (ประกันสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในประเทศไทย)

ถ้าคุณพักอาศัยในประเทศไทย ขอแนะนำให้คุณทำประกันขั้นพื้นฐาน ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เหมาะสมจะเตรียมไว้ในทุกกรณี

โดยประกันนี้จะต่างจากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ในประเทศไทยนั้น การทำประกันไม่ใช่ข้อบังคับ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของชาวต่างชาติที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากรัฐบาลไทย จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองหากเจ็บป่วยหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลในไทยอาจจะมีอัตราค่ารักษาพยาบาลสูง จึงขอแนะนำวงเงินคุ้มครองที่ครอบคลุมเหมาะสม ซึ่งจะแตกต่างกันมากจากที่คุ้นเคยในสวิตเซอร์แลนด์ เพราะการดูแลคนไข้นั้นต่างกันมากระหว่างโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของเอกชน

เรายินดีช่วยคุณในด้านนี้ ทั้งคำปรึกษาและประกันที่นำเสนอให้อย่างเหมาะสมด้วยความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ยาวนานของเรา

ประกันภัย – Swiss Helping Point

ติดต่อเรา

โทรเลยวันนี้