บริการแปลเอกสาร

การยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์หรือหน่วยงานในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำเป็นต้องใช้การแปลและการรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจจะต้องใช้สำหรับยื่นขอวีซ่าแบบเยี่ยมเยือน แต่จะต้องใช้อย่างแน่นอนหากเป็นการทำเรื่องการสมรส ไม่ว่าจะสมรสในประเทศไทยหรือในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เรารับแปลเอกสารทุกประเภท รวมถึงการรับรองเอกสารอย่างเป็นทางการ

ภาษาไทย เป็น ภาษาเยอรมัน / ภาษาเยอรมัน เป็น ภาษาไทย

ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ / ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย

ภาษาไทย เป็น ภาษาฝรั่งเศส / ภาษาฝรั่งเศส เป็น ภาษาไทย

ภาษาไทย เป็น ภาษาอิตาลี่ / ภาษาอิตาลี่ เป็น ภาษาไทย

 

ราคาต่อหน้า เริ่มต้นที่ 40 สวิสฟรังค์ 

การแปล – Swiss Helping Point

ติดต่อเรา

โทรเลยวันนี้