Go To Top
SHP Logo

การทำเรื่องหย่าในประเทศไทย

(ในกรณีที่เอกสารสำคัญมีครบถ้วน)

เราพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ในกรณีที่คุณต้องการทำเรื่องหย่าในประเทศไทย

  1. โดยรวมแล้วการทำเรื่องหย่าระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับสัญชาติสวิส/ เยอรมัน/ ออสเตรีย จะทำได้ต่อเมื่อมีการจดทะเบียนสมรสในไทย
  2. ในกรณีที่การจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นในยุโรป การจดทะเบียนหย่าจะทำได้ต่อเมื่อมีการลงทะเบียนสถานภาพสมรสไว้กับรัฐบาลเท่านั้น
  3. จุดประสงค์อีกข้อของการหย่าคือข้อตกลงการหย่าระหว่างคู่สมรสจะต้องให้มีการชดเชยแก่ฝ่ายภรรยา นอกเหนือจากนี้ จะต้องมีสัญญาการหย่าที่ทำไว้ร่วมกันทั้งสองภาษา
  4. หากคู่สมรส มีบุตรร่วมกัน ข้อตกลงเรื่อง สิทธิในการดูแลบุตร รวมถึงค่าเลี้ยงดู จะต้องมีการตกลงกันไว้ก่อนที่จะทำการหย่า

 

ภายหลังจากการจดทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่าจะได้รับการแปลเป็นภาษาเยอรมัน/ฝรั่งเศส หรือ อิตาเลี่ยน เพื่อความเข้าใจของคู่หย่าฝ่ายต่างชาติ

สำหรับคำถามเพื่อความเข้าใจที่มากกว่านี้ กรุณาอย่าลังเลใจที่จะถามเรา

 

โดยขั้นตอนการดำเนินการของเราคือ:

  • การจัดการการหย่าครบขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมเอกสาร รวมถึงการทำสัญญาการหย่าแบบสองภาษาสำหรับคู่หย่า
  • การจดทะเบียนหย่าอย่างเป็นทางการที่สำนักงานเขต และการแปลเอกสารสำหรับการหย่า


บริการทั้งหมด สำหรับ การทำเรื่องจดทะเบียนหย่า ราคาเริ่มต้นที่ CHF 980.-

*ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์

background_2